Archive for Listopad, 2009

Moderní gymnastika z pohledu historie

Středa, Listopad 25th, 2009

Moderní gymnastika rozhodně nepatří mezi nově vzniklé sporty. Jde o disciplínu, která se může chlubit bohatou historií. Základem, na němž je moderní gymnastika položena, jsou myšlenky I. G. Noverra, který žil v letech 1 722 až 1810, Francois Delsarta žijícího v letech 1811 až 1871 a R Boda, který se narodil roku 1 881. Všichni tito muži věřili tomu, že lze dost dobře právě pomocí cvičení vyjádřit pocity a myšlenky. Hlavní myšlenky gymnastiky ještě přepracoval v 19. století Peter Henry Ling. Díky němu vznikl takzvaný švédský model cvičení.

Další posun moderní gymnastiky měla na svědomí Catherine E. Beecherová. Právě ona založila roku 1837 Západní ženský institut v Ohiu. Právě gymnastický program, který vymyslela tato žena, zahrnoval cvičení žen za pohybu hudby. Jmenoval se mimo jiné Půvab bez tance. Poměrně velký posun směrem kupředu v moderní gymnastice představuje rok 1880. Právě tehdy začal Švýcar Emil Dlacroze se svým cyklem cvičení eurytmika. Jen o něco málo později rozvinul jeho krajan Georgie Demeny cvičení za doprovodu hudby. Ta byla založena na ladném pohybu. Základním cílem tohoto cvičení pak mělo být dosažení větší ohebnosti lidského těla a opatření, aby se tělo drželo ve správném postoji.

Vyzkoušejte BMI kalkulačku online

K fúzi švédského stylu a francouzské školy došlo přesně v roce 1 900. V dalších letech byla tato metoda obohacena o další cvičební prvky pocházející z Finska. Další založenou školou byla ta estonská, která vznikla hlavně díky Ernest Idle. Ta byla schopná definovat míru obtížnosti pro každý z pohybů. Velmi důležitým momentem v dějinách moderní gymnastiky se stal také rok 1929, kdy vznikla v Berlíně díky Heinrichovi Medau škola zaměřená na trénink gymnastů v oboru moderní gymnastiky vylepšená o mnoho cviků s náčiním. Roku 1961 byla moderní gymnastika uznána jako disciplína FIG. První světové šampionáty se udály v roce 1963 v Budapešti a o tři roky později v Kodani. Na program olympijského dění byla moderní gymnastika zařazena roku 1984, kdy se olympijské hry konaly v Los Angeles.

Moderní gymnastika s kužely a se stuhou

Středa, Listopad 25th, 2009

Jak kužely, tak také stuhy, se právem řadí mezi doslova charakteristické gymnastické pomůcky. Ostatně důvod je poměrně jasný. V jiném sportu se na rozdíl od takového míče rozhodně nevyskytují. Možná snad u mažoretek, nicméně jejich cvičení je v podstatě jakousi odnoží gymnastiky. Kužel představuje náčiní, které rozhodně není dostupné všem dívkám, jež se rozhodnou, že budou cvičit moderní gymnastiku. Je všeobecně dáno, že s tímto náčiním se cvičí až po dosažení věku 13 let. Kužele nejsou zrovna nejlehčí z hlediska hmotnosti, takže dívky mladší třinácti let by mohly mít s cvičením s těmito nástroji velké problémy. Ostatně právě ke cvičení s kužely se vztahuje nejvíce nepříjemných úrazů, které se vůbec kdy v moderní gymnastice udály. Ze cvičení, která se s kužely cvičí, bychom měli jmenovat například vyhazování tohoto náčiní, jeho chytání a točení. Určitě nelze zapomenout na mlýnky, které se také s tímto nářadím provádějí.

Nejsložitější cvičení skýtá moderní gymnastika ve cvičení se stuhou. Právě stuha patří k typickému náčiní moderní gymnastiky. Složitost cvičení s ní spočívá zejména v tom, že občas pohyby stuhy nejsou úplně předvídatelné. Se stuhou lze provádět hned několik cviků. Nejoblíbenější a také neoceňovanější jsou bezesporu kroužky. Choreograficky velmi povedené jsou lomené čáry a pochopitelně vyhazování stuh. To řadíme k nepoměrně složitým úkonům. Samotné stuhy se vyrábějí v několika velikostech. Na trhu najdeme stuhy dlouhé čtyři metry, šest metrů a také stuhy o délce celkových dvanáct metrů. Závodní délka stuh činí šest metrů. S delšími stuhami se na oficiální závodní úrovni rozhodně nesetkáte. Jestliže se cvičení se stuhami koná v družstvech, dojde ke vzniku hodně překvapivých variant, které vytvoří vynikající umělecký dojem.

Moderní gymnastika na hranici mezi sportem a uměním

Středa, Listopad 25th, 2009

Mnoho lidí vůbec netuší, jak se vůbec odlišuje moderní gymnastika od této klasické anebo od gymnastiky sportovní. Je to škoda, jelikož moderní gymnastika představuje v podstatě jakýsi druh umění. Při pozorování tohoto sportu mnohým lidem údivem vstávají vlasy na hlavě. Sportovní gymnastika na rozdíl od moderní poskytuje spíše dojem sportovní než umělecký. Jde hlavně o soupeření na poli silovém a technickém. Moderní gymnastika je v tomto ohledu jiná. Cvičí ji pouze ženy a hodně záleží na estetickém dojmu. Ostatně za neprůkazné hodnocení je poměrně často kritizována.

Velmi zajímavé a hlediska estetiky poměrně hodnotné je cvičení se švihadlem. Vidět můžeme při vystoupení jednotlivých závodnic nejen přeskoky, ale také různé výhozy a následné dlouhé skoky.

Nářadí, které vyžaduje opravdu velký kus umu, představuje obruč. Právě ta poskytuje různá cvičení, při kterých se sportovci kutálejí po zemi, přičemž prolézají samotnými obručemi anebo se jim naopak vyhýbají. Obruče se dají také vyhazovat. Hodně lákavé jsou také různá točení a přehazování obručí. Obruč jsou vyrobeny z plastových materiálů, které jsou naprosto precizně obroušeny tak, aby nezpůsobily závodnicím žádná zranění. K mání jsou na trhu různé barevné variace, které často vypadají, jakoby měly nějaký proužkový vzor. Prolínají se většinou dva pruhy odlišných barev.

Našla jsem web o hubnutí, kde naleznete zajímavé informace.

Nepoměrně náročným cvičením je bezesporu moderní gymnastika s míčem. Míč je jak známo kulatý a velmi rád padá k zemi. Cvičení s ním je o to kouzelnější, že se dají vytvářet krásné choreografické kreace, při nichž míč krouží podél těla anebo se posílá napříč celou tělocvičnou. Míče se vyrábějí v různých provedeních, což také pomůže celému estetickému provedení moderní gymnastiky. Vybrat si cvičenci mohou z různých pastelových barev a nebo volit klasiku mezi černou a bílou.

Moderní gymnastika a hodnocení

Středa, Listopad 25th, 2009

Na rozdíl od mnoha sportů, které jsou cvičebního charakteru, je moderní gymnastika disciplínou, která je měřitelná díky hodnocení porotců, jež se snaží co nejobjektivněji hodnotit výkony jednotlivých soutěžících. Právě subjektivita hodnocení těchto porotců je mnohdy kritizována nejen širokou veřejností, ale mnohdy i samotnými svazy.

Když si přiblížíme samotné hodnocení, tak to se sestává z celkem tří hodnot, které se ve výsledku sčítají. První položkou je provedení jednotlivých cviků, druhou položku představuje kvalita techniky, která byla při jednotlivých cvicích předvedena. Poslední položkou je umělecký dojem. Právě tato kategorie je hodně subjektivní, jelikož cvičení působí na emoce každého člověka jinak. V poslední době je ale tato složka omezena tak, aby neměla až takový vliv na celkové hodnocení cvičence. Stalo se tak po stížnostech jednotlivých gymnastických svazů. Stupnice bodování se v historii poměrně často měnila. Ještě před rokem 2001 se skládala z desetibodové škály, nicméně již v tomto roce došlo k prvnímu přepracování celého systému bodování. Celá reforma však vyšla vniveč, jelikož průkaznost nového hodnocení byla minimální a nepodařilo se dosáhnout větší objektivity.

Domácí krabičková dieta se stala velmi oblíbenou formou hubnutí.

Velkým třeskem prošlo hodnocení tohoto sportu v roce 2003, kdy vznikla zcela nová třicetibodová stupnice hodnocení moderní gymnastiky. I po tomto zásahu do hodnocení se ovšem situace neuklidnila a Mezinárodní gymnastická federace byla nucena upravit žebříček hodnocení na dvacet bodů. Stalo se tak v roce 2005. Ani s touto verzí hodnocení nejsou úplně všichni spokojeni, jelikož se tady také projevují subjektivní vlivy. Jsou jednoduše sporty, kde těžkou prokážeme míru kvality cvičení. Podobně je tomu například u posilování a nebo u kulturistiky jako takové. Zajímavá je japonská verze moderní gymnastiky, jež disponuje desetibodovým systémem.