Moderní gymnastika

Když se řekne moderní gymnastika, tak si většina lidí představí nějaké muže či ženy cvičící na různém nářadí a nebo jen tak na žíněnce. Do jisté míry tomu tak je. Tedy, alespoň co se cvičení jako takového týče. Moderní gymnastika totiž skutečně představuje cvičení, ale věnují se mu z drtivé většiny pouze ženy. Tento ryze dámský sport se v sobě snaží zkombinovat prvky jednotlivých příbuzných oborů. Těch potom využívá v různých  sestavách a kombinacích cviků. Mezi tyto sport a aktivity řadíme například balet, gymnastiku, ale také akrobacii anebo různé divadelní tance. Moderní gymnastika se dá cvičit buď s nějakým náčiním, anebo bez něj. Když už jsme zmínili nářadí, tak by bylo na místě některé jmenovat. Mezi hlavní pomůcky moderní gymnastiky se řadí zejména míč, švihadlo, obruč, kužele a nebo rozličné stuhy. Moderní gymnastika již dávno není nějakým uzavřeným sportem a oborem, který by byl opovrhován a nebo o něm lidé měli málo informací. V dnešní době se tento druh cvičení dostává do povědomí veřejnosti velmi často, což se projevuje tím, že se jím začínají zabývat i muži.

Kdy se začíná moderní gymnastika cvičit?

Začátky s tímto sportem jsou pochopitelně ryze individuální záležitostí. Ostatně i u jiných druhů pohybových aktivit si každý musí zvolit, kdy bude chtít zkusit první hodinu. Zpravidla se gymnasté rekrutují již v dětském věku. Mnozí odborníci tvrdí, že začít s gymnastikou takto brzy vede k poruchám pohybového aparátu, ale přesto se tak děje velmi často. Obzvláště v Číně přicházejí k tomuto sportu velmi mladičké dívky. Není potom divu, že vrcholu své kariéry dosahují špičkové moderní gymnastky již před dvacátým rokem svého věku. Kritizován v moderní gymnastice je zejména způsob trénování. Nejen moderní gymnastika nadměrně zatěžuje hlavně klouby, které trpí jednotlivými poměrně tvrdými dopady a nepřirozenými pohyby. Mnohdy jsou ohýbány v nefyziologických úhlech. Nepříjemnými bolestmi také trpí ženy, které moderní atletiky nechají. Jedná se jak o bolesti kloubů, tak také o nepříjemnosti spojené s vykřivením páteře.

Soutěže a moderní gymnastika

Moderní gymnastika stejně jako třeba sportovní gymnastika patří mezi obory, ve kterých se pravidelně konají různé soutěže  a závody. Na rozdíl od ostatních silových sportů, mezi které patří třeba spinning a nebo různá posilování, řadíme moderní gymnastiku mezi olympijské sporty. Právě olympijské hry jsou vrcholným závodem v tomto sportovním odvětví. Mimo jiné se také pochopitelně pořádá pravidelně mistrovství světa v moderní gymnastice. Ve všech soutěžích, a to i těch regionálních, se pořádají závody jak jednotlivců, tak také družstev. Jednotlivci závodí ve čtyřboji ve volných sestavách s různým náčiním. Družstva se účastní závodu v pětičlenném obsazení. Soutěže a závody mezinárodního rázu se dělí na juniorskou kategorii, jež má hranici patnácti let věku závodnice a na seniorskou kategorii, ve které se prezentují dívky od šestnácti let.

Moderní gymnastika a instituce

Moderní gymnastika, stejně jako i jiné sporty typu fotbalu, hokeje, tenisu a dalších, je zastřešena jednou velkou institucí, kterou se stala Mezinárodní gymnastická federace. Zkráceně se někdy užívá termín FIG pocházející z francouzského sousloví Fédération Internationale de Gymnastique. Tato organizace byla založena v roce 1881, což dokazuje její hlubokou tradici. Zahrnuje všechny gymnastické disciplíny, jakými jsou například sportovní gymnastika a nebo právě moderní gymnastika. V České republice je nejvyšší institucí moderní gymnastiky Český svaz moderní gymnastiky. Ten zastřešuje veškeré soutěže, které se v tomto sportovním odvětví na území České republiky konají.